Strona działa pod patronatem

Prezydenta Miasta Leszna

        

 

Strona główna

Rys historyczny

Grupa "Leszno"

Kalendarium

Biogramy powstańców

Galeria

Miejsca pamięci

Powstanie w internecie

 

 

Literatura o Powstaniu Wielkopolskim (wybór)

 

 

Literatura o Powstaniu Wielkopolskim w regionie leszczyńskim

 ► "Zeszyty historyczne", "Głos Wielkopolski" z grudnia 2008

► Anders Paweł, "Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego", Poznań 2003

► Anders Paweł, "Szlakiem Powstania Wielkopolskiego", Poznań 1993

 

► Anders Paweł, "Śladami Powstania Wielkopolskiego", Poznań 2008  

► Czubiński Antoni, "Powstanie Wielkopolskie 1918 -1919. Geneza - charakter - znaczenie", Poznań 1978 i 1988

 

► Czubiński Antoni, Grot Zdzisław, Miśkiewicz Benon, "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919", Zarys dziejów. Warszawa - Poznań 1978, 1983 i 1988

► Czubiński Antoni, Polak Bogusław, "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybór źródeł", Poznań 1983

► Giziński Jarosław, "1918. Powstanie Wielkopolskie. Zwycięski koniec najdłuższej wojny", Warszawa 2008 (dodatek Newsweek Polska)

► Gomolec Ludwik, "Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919", Poznań 1957

► Grot Zdzisław, Czubiński Antoni, "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919",

Poznań 2006

► Polak Bogusław, "Wojsko Wielkopolskie 1918-1920", Koszalin 1990

► Polak Bogusław, "Dowódcy wojska wielkopolskiego 1919", Koszalin 1989

► Łukomski Grzegorz, Polak Bogusław, "Powstanie wielkopolskie 1918-1919", Warszawa - Koszalin 1990

► Pacholska Maria, Zdziabek Wiesław, „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, Poznań 2008

► Rezler Marek, "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Spojrzenie po 90 latach", Poznań 2008

► "Powstanie Wielkopolskie", pod red. Jacka Mancyszyna, Warszawa 2006

► "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919", pod red. K. Piwarskiego, Poznań 1958

► Olszewski Marian, "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919", Poznań 1963 i 1978

► "Mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919", pod red. Zdzisława Kościńskiego, Poznań 2002 - 2003

► "Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich", pod red. Antoniego Czubińskiego i Bogusława Polaka, Poznań 2002

 

► "Walki powstania wielkopolskiego 1918-1919", pod red. B. Polaka, M. Rezlera, Koszalin 2010

► "Zwycięzcy. Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 we wspomnieniach swoich bliskich", pod red. Adamczewskiego Leszka i Kmiecika Sławomira, Poznań 2008 (dodatek Głosu Wielkopolskiego z 18.12.2008)

► "90 rocznica Powstania Wielkopolskiego", pod red. Bogdana Boruckiego, Wojciecha Kalwata, Jarosława Krawczyka, Miłosza Niewierowicza, Warszawa 2009 (numer specjalny miesięcznika "Mówią Wieki")

► "Rocznik Powstania Wielkopolskiego 1918/1919", pod red. Antoniego Cwojdzińskiego i Zdzisława Grota, Poznań 1947

 

Bauer Piotr, Omieczyński Witold, „Śmigiel w powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919 (szkice), Śmigiel 1988/89


Handke Krzysztof, Handke Piotr, Wawrzyniak Jarosław, „Kwatera Powstańców Wielkopolskich 1918 – 1919 na cmentarzu w Lesznie”, Leszno 2005


Jankowiak Stefan, Bauer Piotr, „Ziemia Gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919”, Gostyń 1989


Jędraś Stanisław, „80. rocznica powrotu Rawicza do Polski”, Rawicz 2000


Jędraś Stanisław, „Ziemia rawicka w powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919”, Rawicz 2001


Komorka M., Sierpowski S., „Pierwsze lata powojenne. Życie polityczne. Organizacja i rozwój gospodarki, (w:) „Historia Leszna” pod red. Jerzego Topolskiego, Leszno 1997


Kopczyński T., „W pierwszą rocznicę oswobodzenia Ziemi Leszczyńskiej”, Leszno 1921


Piwoń Aleksander, „Pod zaborem pruskim, (w:) Kalendarium miasta Leszna”, Leszno 1996


Polak Bogusław, „Front południowo-zachodni Grupa Leszno Powstania Wielkopolskiego1919r”, Kościan 1971


Polak Bogusław, „Udział ziemi kościańskiej w powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919”, Kościan 1970


„Południowo – zachodnia Wielkopolska w powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919 roku. Sesja naukowa. Leszno 3 XII 1978”, Leszno 1978


Śliwiński Bernard, „Potyczka pod Osieczną dnia 11 stycznia 1919r., (w:) szkice i fragmenty z powstania wielkopolskiego 1918/1919”, Poznań 1933

 

► Śliwiński Eugeniusz, "W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Grupa "Leszno"", Leszno 2008


Świderski Bronisław, „Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej”, Leszno 1928 (reprint 1996)


Wawrzyniak Jarosław, „Pawłowice i gmina Krzemieniewo w Powstaniu Wielkopolskim 1918 1919”, Krzemieniewo – Leszno 2007


Wawrzyniak Jarosław, „Śrem w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919”, Śrem 2011

Wawrzyniak Jarosław, „Osieczna w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919”,


„Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919”, pod red. Bogusława Polaka, Kościan 1999


Zbierski Hubert, „ Udział mieszkańców Śmigla i okolicy w powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919”, Śmigiel – Kościan 1994