Strona działa pod patronatem

Prezydenta Miasta Leszna

             

Strona główna

Rys historyczny

Grupa "Leszno"

Kalendarium

Publikacje

Biogramy powstańców

Galeria

Powstanie w internecie

 

 

 

 

Miejsca pamięci
         
Boguszyn Brenno Bukówiec Górny Dłużyna Goniembice
Gościejewice Jezierzyce Kościelne Kąkolewo Klonówiec Leszno
Lipno Miechcin Mórkowo Oporowo Osieczna
Pawłowice Poniec Rydzyna Śmigiel Świerczyna
Trzebania Waszkowo Wijewo Wilkowice Włoszakowice
Zbarzewo        

 

 

Boguszyn

Boguszyn

Remiza OSP z informacją o Odcinku "Boguszyn"

Boguszyn

Informacja o Odcinku "Boguszyn" i jego dowódcy

Boguszyn

Rzeźba powstańca w pobliżu OSP

lista miejscowości

Brenno

Brenno

Grób powstańca Jana Oziminy na cmentarzu parafialnym

Brenno

Grób powstańca Franciszka Zawadzkiego na cmentarzu parafialnym

lista miejscowości

Bukówiec Górny

Bukówiec Górny

Kościół p.w. Świętego Marcina z tablicami informującymi o poległych w czasie I wojny światowej i powstaniu wielkopolskiemu

Bukówiec Górny

Tablica z nazwiskami poległych powstańców

Bukówiec Górny

Grób powstańców na cmentarzu parafialnym

Bukówiec Górny

Nazwiska poległych powstańców

Bukówiec Górny

Dom przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 124

Bukówiec Górny

Informacja o budynku jako placówce powstańców

lista miejscowości

Dłużyna

Dłużyna

Kościół p.w. Św. Jakuba z tablicami informującymi o poległych parafianach w trakcie I wojny światowej i ojczyznę

Dłużyna

Tablica z nazwiskami poległymi za ojczyznę

lista miejscowości

Goniembice

Goniembice

Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym

Goniembice

Tablica upamiętniająca poległych w czasie I wojny światowej i powstania wielkopolskiego

lista miejscowości

Gościejewice

Gościejowice

Pomnik upamiętniający walkę powstańców w dniu 18-19 stycznia 1919 roku

Gościejowice

Tablica i krzyż powstańczy

Gościejowice

Tablica z nazwiskami poległych powstańców

lista miejscowości

Jezierzyce Kościelne

Jezierzyce Kościelne

Na cmentarzu przykościelnym grób powstańca

Jezierzyce Kościelne

Tablica z informacją o powstańcu Wawrzyńcu Nowackim

lista miejscowości

Kąkolewo

Kąkolewo

Grób poległych powstańców przy kościele Wszystkich Świętych w Kąkolewie

Kąkolewo

Tablice z nazwiskami poległych powstańców z Kąkolewa

Kąkolewo

Fundatorzy grobu

Kąkolewo

Głaz upamiętniający walki i poległych podczas powstania wielkopolskiego

Kąkolewo

Tablica z nazwiskami poległych powstanców w Kąkolewie

lista miejscowości

Klonówiec

Klonówiec

Pomnik upamiętniający poległych za ojczyznę w czasie I wojny światowej

Klonówiec

Jednym z poległych jest powstaniec wielkopolski Szczepan Hącka

lista miejscowości

Leszno

Leszno

Kwatera powstańców wielkopolskich na cmentarzu parafialnym

Leszno

Pomnik anioła śmierci na kwaterze powstańców wielkopolskich

Leszno

Kaplica cmentarna p.w. Matki Boskiej Bolesnej z tablicami pomordowanych Polaków w trakcie II wojny światowej

Leszno

Tablica upamiętniająca Tomasza Sobkowiaka

Leszno

Na tablicach widnieją 4 nazwiska powstańców wielkopolskich: Hibner Józef, Majewski Karol, Tschuschke Wincenty, Wawrzyniak Franciszka

Leszno

Na tablicy widnieje nazwisko powstańca Kazimierza Grabskiego

Leszno

Pomnik Wdzięczności wniesiony staraniami powstańców wielkopolskich w 1924 roku. Znajduje się na Placu Kościuszki.

Leszno

Pomnik rozstrzelanych leszczynian 21 października 1939 roku. Plac Kościuszki

Leszno

Na 20 rozstrzelanych było 9 powstańców wielkopolskich: Bartoszewicz, Gunter, Kęsicki, Kotlarski, Łukowski, Nowak, Samolewski, Stotko, Wachowski.

lista miejscowości

Lipno

Lipno

Mural na ulicy Dworcowej

lista miejscowości

Miechcin

Miechcin

Pomnik upamiętniający walki powstańcze w dniu 26 stycznia 1919 roku

Miechcin

Płyta z nazwiskiem poległego powstańca J. Drożdzyńskiego

lista miejscowości

Mórkowo

Mórkowo

Kościół p.w. Wszystkich Świętych

Mórkowo

Tablica upamiętniająca powstańca księdza Stefana Łukowskiego

lista miejscowości

Oporowo

Oporowo

Pomnik przy kościele p.w. NMP Niepokalanie Poczetej w Oporowie

Oporowo

Tablica upamiętniająca osoby z Oporowa i Oporówka walczące o niepodległość w latach 1918-1920

lista miejscowości

Osieczna

Osieczna

Budynek dawnej szkoły powszechnej

Osieczna

Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich

Osieczna

Kościół p.w. Trójcy Świętej

Osieczna

Tablica upamiętniająca księdza Pawła Steimentza na kościele Świętej Trójcy

Osieczna

Krzyż na cmentarzu

Osieczna

Tablina umieszczona na krzyżu

Osieczna

Pomnik upamiętniający powstańców wielkopolskich na cmentarzu

Osieczna

Tablica z nazwiskami poległych powstańców

Osieczna

Kamienica na rynku pod numerem 8

Osieczna

Tablica upamiętniająca dowódcę odcinaka "Osieczna" Jana Namysła

Osieczna

Tablica upamiętniająca dr Jana Biziela

Osieczna

Pomnik upamiętniający bitwę pod Osieczną w dniu 11 stycznia 1919 roku

Osieczna

Tablica z pomnika upamiętniającego bitwę pod Osieczną w dniu 11 stycznia 1919 roku

lista miejscowości

Pawłowice

Pawłowice

Pomnik przy kościele p.w. NMP Śnieżnej upamiętniajacy poległych w latach 1914-1921

Pawłowice

Na prawej płycie są nazwiska 6 powstańców: Marcin Nowak, Józef Machowiak, Ludwik Hałasiński, Piotr Przewoźny, Jan Nawrocki, Franciszek Nawrocki.

Pawłowice

Mural na Szkole Postawowej im. Powstańców Wielkopolskich

lista miejscowości

Poniec

Poniec

Poniec

Tablica informacyjna o sztabie Grupy "Leszno"

Poniec

Poniec

Pomnik upamiętniający powstańców wielkopolskich

Poniec

Pomnik na cmentarzu upamiętniający poległych podczas powstania wielkopolskiego

Poniec

Kwatery powstańców na cmentarzu

Poniec

Ratusz z tablicą upamiętniającą powstańców wielkopolskich z batalionu ponieckiego

Poniec

Tablica upamiętniająca batalion poniecki

Poniec

Dom narodzin Bernarda Śliwińskiego dowódcy Grupy "Leszno"

Poniec

Tablica upamiętniająca narodziny Bernarda Śliwińskiego

Poniec

Tablica upamiętniająca por. Bernarda Śliwińskiego na budynku Gimnazjum

Poniec

Tablica upamiętniająca por. Bernarda Śliwińskiego

lista miejscowości

Rydzyna

Rydzyna

Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Rydzyna

Tablica upamiętniająca pierwszą ofiarę powstania wielkopolskiego Franciszka Ratajczaka poległego w Poznaniu w dniu 27 grudnia 1918 roku

lista miejscowości

Śmigiel

Śmigiel

Mogiła powstańców na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Wita

Śmigiel

Napis na tablicy: poległym w walce o wolność ojczyzny / powstańcy w dziesięcioleciu niepodległości / 11.11.1928r. / towarzystwo powstańców i wojskowych w Śmiglu

Śmigiel

Tablica z nazwiskami poległych: S. Andrzejewski, S. Jerzyk

Śmigiel

Tablica z nazwiskami poległych: J. Kaźmierczak, S. Kędzierski

Śmiegiel

Pomnik na rynku

Śmigiel

Tablica z informacją o wymarszu wojsk

lista miejscowości

Świerczyna

Świerczyna

Cmentarz w Świerczynie upamiętniających poległych za ojczyznę

Świerczyna

Tablica z nazwiskami poległych w powstaniu wielkopolskim

lista miejscowości

Trzebania

Trzebania

Pomnik upamiętniający zamordowanie Włodarczaka i Andrzejewskiego

Trzebania

Płyta i krzyż powstańczy

lista miejscowości

Waszkowo

Waszkowo

Kamień upamiętniajacy potyczkę w dniu 19 stycznia 1919 roku

Waszkowo

Tablica upamiętniająca śmierć Józefa Kusza

lista miejscowości

Wijewo

Wijewo

Pomnik poległych powstańców wielkopolskich i ofiar II wojny światowej

Wijewo

Tablica upamiętniająca powstanie wielkoposlkie

Wijewo

Tablica z nazwiskami poległych powstańców

Wijewo

Tablica z nazwiskami poległych powstańców

Wijewo

Figura Św. Józefa z nazwiskami poległych w I wojnie światowej i powstaniu wielkopolskim

Wijewo

Tablica z nazwiskami poległych powstańców

lista miejscowości

Wilkowice

Wilkowice

Szkoła podstawowa w Wilkowicach

Wilkowice

Tablica upiamietniająca 90-tą rocznicę wybuchu powstania

lista miejscowości

Włoszakowice

Włoszakowice

Zbiorowa mogiła powstańców na cmentarzu parafialnym

Włoszakowice

Nazwiska poległych powstańców

Włoszakowice

Grób rodzinny państwa Otto

Włoszakowice

Powstaniec Jan Otto

Włoszakowice

Grób księdza Józefa Górnego kapelana Odcinka "Boguszyn"

Włoszakowice

Kościół p.w. Świętej Trójcy z tablicami upamiętniającymi powstańców wielkopolskich

Włoszakowice

Tablica z nazwiskami poległych powstańców

Włoszakowice

Tablica upaniętniająca księdza Józefa Górnego

Włoszakowice

Dawna szkoła na ul. Kurpińskiego 13

Włoszakowice

Tablica z informacją o placówce powstańców

lista miejscowości

Zbarzewo

Zbarzewo

Pomnik upamiętniający poległych powstańców Odcinka "Boguszyn"

Zbarzewo

Tablica z nazwiskami poległych i zamordowanych powsańców

lista miejscowości

 

 

opracował Jacek Szczepaniak na podstawie

Handke Krzysztof, Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w powiecie leszczyńskim. W 90 rocznicę Powstania Wielopolskiego 1918/1919, Leszno 2009

Polak Bogusław, Front południowo-zachodni Grupa „Leszno”. Powstanie Wielkopolskie 1919 r., Kościan 1971