Strona działa pod patronatem

Prezydenta Miasta Leszna

       

 

Strona główna

Rys historyczny

Grupa "Leszno"

Publikacje

Biogramy powstańców

Galeria

Miejsca pamięci

Powstanie w internecie

 

Kalendarium wydarzeń

     
 

  14 listopada 1918

– powstaje Rada Ludowa w Kościanie


  17 listopada 1918

– powstaje Rada Ludowa w Gostyniu

– w Śmiglu ks. Tadeusz Grunwald powołuje tajną „Drużynę Pogotowia”


  20 listopada 1918

– w Lesznie, Osiecznej i Rydzynie powstają polskie Rady Ludowe


  10 grudnia 1918

– w Poniecu tajny do tej pory Komitet Obywatelski przekształca się w Radę Ludową na czele z ks. Skrzydlewskim. Powstaje również Straż Ludową, której dowództwo objął Feliks Bączkowski


  14 grudnia 1918

– w Kościanie powstaje tajna „Rezerwa Skautowa”


  27 grudnia 1918 roku

- wybucha Powstanie Wielkopolskie w Poznaniu


  29 grudnia 1918

– powstańcy opanowują powiat gostyński


  30 grudnia 1918

– powstańcy opanowują powiaty śmigielski i kościański


  2 stycznia 1919

- w Gostyniu nastąpiło przejęcie władzy przez Polaków. Urząd starosty objął Wincenty Dabiński.


  4 stycznia 1919

– niemieccy saperzy z garnizonu leszczyńskiego wysadzają most kolejowy na Rowie Polskim koło Robczyska (naprawiony później przez miejscową ludność)


  6 stycznia 1919

– Niemcy dokonują wypadu w okolice Górki Duchownej i wysadzają tam most kolejowy
– ponownie wysadzony most kolejowy pod Robczyskiem (przerwanie połączenia kolejowego z zajętym przez powstańców Krotoszynem)

 

  6 stycznia 1919
– w Poniecu powstaje oddział powstańczy. Dowództwo objął były sierżant armii niemieckiej Michał Kaźmierczak. Powstańcy z Ponieca zajmują Pawłowice.


  7 stycznia 1919

 – dowództwo powstania tworzy okręgi wojskowe (Okręg V obejmuje min. Leszno, Kościan, Śmigiel; dowódcą został mianowany ppor. Kazimierz Zenkteler)
– powstańcy z Ponieca zajmują Pawłowice

 

  7 stycznia 1919
– w Lesznie władze niemieckie ogłaszają stan wojenny i rozpoczęto tworzenie Straży Obywatelskiej


  8 stycznia 1919

– powstańcy wkraczają na teren powiatu leszczyńskiego (zajęcie Robczysk, Tworzanic i Przybinia)
– reorganizacja okręgów wojskowych – powstaje Okręg IX (Grupa „Leszno”) obejmujący Leszno, Kościan, Śmigiel, Wschowę. Dowódcą zostaje mianowany por. Bernard Śliwiński z Ponieca (zastępca dowódcy ppor. Gomerski)
- powstańcy zajmują Sowiny, Zawadę, Janiszewo, Miechcin, Przybiń, Tworzanice


  8/9 stycznia 1919

– odparty atak niemiecki na Tworzanice


  9 stycznia 1919

– por. Bernard Śliwiński przenosi dowództwo odcinka z Ponieca do Pawłowic

 

  9 stycznia 1919

– pozorowane ataki Niemców na Sowiny i Zawadę
– nieudana próba zajęcia Ponieca przez Niemców

 

10 stycznia 1919

– powstańcy zajmują Kąkolewo
– potyczka z oddziałem Grentschutzu pod Osieczną próbującym zająć miasto i zajęcie miejscowości przez powstańców
– potyczka pod Nową Wsią, powstańcy opuszczają Kąkolewo

– powstańcy zajmują Lipno Nowe (dzisiejsza część Lipna – okolice dworca kolejowego)

 

10 stycznia 1919

- atak niemiecki na Janiszewo


11 stycznia 1919

– ponowne zajęcie bez walki Kąkolewa przez powstańców
– potyczka pod Nową Wsią
– porażka powstańców i utrata Kąkolewa, Tworzanic i Przybini
– zwycięska dla powstańców bitwa pod Osieczną
– potyczka pod Zbarzewem

 

11 stycznia 1919
– niemiecki ostrzał artyleryjski Boguszyna


12 stycznia 1919

– powstańcy trzeci raz zajmują Kąkolewo


13 stycznia 1919

– niemiecki pociąg pancerny z Leszna ostrzelał posterunki powstańcze w Lipnie Nowym


13 luty 1919

– niemiecki pociąg pancerny i piechota atakuje Krzycko Wielkie. Powstańcy odpierają napastników
– nieudany atak niemiecki ze Zbarzewa na Włoszakowice


  14 stycznia 1919

– kolejny, odparty, rajd niemieckiego pociągu pancernego na Lipno Nowe
– walki o Waszkowo i Gościejewice


  15 stycznia 1919

– Niemcy zajmują Przybiń


  16 stycznia 1919

– nieudana próba odbicia Przybinia przez powstańców
– powstańcy pod dowództwem ppor, Franciszka Szyszki zajmują Boguszyn
- dowództwo naczelne sił powstańczych w Wielkopolsce objął gen. Józef Dowbor - Muśnicki. W ramach reorganizacji siły powstańcze podzielono na cztery fronty. Oddziały walczące w rejonie Leszna weszły w skład frontu południowo - zachodniego nazywanego również „grupą Leszno”. Obejmował on obszar od Sowin pod Poniecem do południowego kanału Obry. Por. Bernardowi Śliwińskiemu powierzono dowództwo frontu dzielącego się na cztery odcinki: „Poniec”, „Pawłowice”. „Osieczna” i „Boguszyn”


  17 stycznia 1919

– powstańcy po wymianie ognia z patrolami niemieckimi zajmują Krzycko wielkie i Gołanice


  18 stycznia 1919

– gen. Józef Dowbor – Muśnicki rozkazem nr 1 usankcjonował istniejące fronty powstania, w tym odcinek „Grupy Leszno” pod dowództwem por. Bernarda Śliwińskiego (front rozciągał się od południowego kanału Obry w Solcu łukiem na północ od Leszna aż do Ponieca i Sowin)
– odparcie ataku niemieckiego na Osieczną z kierunku Granówka


  19 stycznia 1919

– atak niemiecki na Waszkowo i zajęcie wsi

 

  19 stycznia 1919
– okupiony dużymi stratami atak powstańców na Gościejewice


  22 stycznia 1919

– odparcie ataku niemieckiego na Robczyska

– utrata Miechcina


  23 stycznia 1919

– nieudane ataki niemieckiej piechoty i pociągów pancernych na Lipno Nowe i Klonówiec


  26 stycznia 1919

- kompania poniecka zdobywa Miechcin


  27 stycznia 1919

– kompania kościańska zajmuje Radomicko i Targowicko a kilka dni później Smyczynę, Murkowo i Lipno


  27/28 stycznia 1919

– udany raj powstańczy na pałac w Przybinu


  28 stycznia 1919

– odparcie niemieckiego ataku na Kąkolewo


  1 luty 1919

– odparcie ataku niemieckiego Grenzschutzu wspartego pociągami pancernymi na Murkowo


  2 luty 1919

– nieudany atak niemiecki na Klonówiec
– ostrzał stanowisk kompanii ponieckiej pod Sowinami przez artylerię niemiecką


12 lutego 1919

– powstańcy ponieccy zajmują folwark Klapowo koło Bojanowa


  14 luty 1919

– kolejny nieudany atak niemiecki na Kąkolewo

 

  14 luty 1919
– odparcie ataku niemieckiego na Trzebinię


  16 lutego 1919

- zostaje zawarty rozejm w Trewirze, kończący zasadnicze walki Powstania Wielkopolskiego. Incydenty zbroje trwają nadal


  9 luty 1919

– w ramach reorganizacji Armii Wielkopolskiej utworzony zostaje front – okręg wojskowy Zachodni obejmujący wcześniejszy front zachodni i południowo – zachodni (Grupa „Leszno”) bez powiatu gostyńskiego oraz front Południowy, do którego włączono odcinek poniecki i powiat gostyński


  6 marca 1919

– sformowany zostaje 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich w skład, którego weszły oddziały powstańcze Grupy „Leszno”


  18 kwietnia 1919

– pierwsze oddziały Armii Hallera witane są w Kąkolewie


  20 kwietnia 1919

– atak niemiecki na Sowiny


  2 lipca 1919

– w Trzebani patrol niemiecki morduje 2 oficerów: ppor. Leona Włodarczaka i Wacława Andrzejewskiego


  3/4 lipca 1919

– odwetowy atak polski na Zbarzewo


  20 sierpnia 1919

– formalne włączenie Armii Wielkopolskiej w skład Wojska Polskiego i utworzenie Frontu Wielkopolskiego pod dowództwem gen. Józefa Dowbor – Muśnickiego


  17 stycznia 1920

– oddziały Armii Wielkopolskiej wkraczają do Leszna

 

Opracował Waldemar Warciarek

Na podstawie:

- Anders Paweł, "Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego", Poznań 2003

- Czubiński Antoni, Grot Zdzisław, Miśkiewicz Benon, "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919", Zarys dziejów. Warszawa - Poznań 1978, 1983 i 1988

- Polak Bogusław, „Front południowo-zachodni Grupa Leszno Powstania Wielkopolskiego1919r”, Kościan 1971